ติดต่อหน่วยงานได้ที่ :
 • ที่อยู่
  สำนักงานอธิการบดี 3 มศว ประสานมิตร เลขที่ 114 สุขุมวิท 23, 10110 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 • เวลาทำการ
  จ.-ศ.:
  8:30 - 16:30
 • คำอธิบายย่อ
  ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ประสานมิตร
 • ภารกิจ
  ให้บริการด้านอาคารสถานที่และสิิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภค ด้านการจัดการขนส่งและรักษาความปลอดภัย
 • โทรศัพท์
  02-2599838  ภายใน 02-6495000 ต่อ 15992  , CallCenter 12200
 • เว็บไซต์